Умови та порядок вступу


ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ

Членство в Асоціації є індивідуальним. Членами Асоціації можуть бути повнолітні особи, які є працівниками контрактно-дослідницьких організацій (КДО), представниками спонсорів клінічних досліджень, співробітниками науково-дослідницьких центрів, іншими фахівцями галузі клінічних досліджень які визнають мету Асоціації та сприяють у реалізації її завдань.

Рішення про прийняття членів до Асоціації ухвалює Правління Асоціації на підставі особистої заяви кандидата. Правління має право відмовити у прийнятті кандидата до Асоціації без наведення мотивів.

У період між поданням заяви і до прийняття рішення про прийняття до Асоціації, особа має статус асоційованого члена Асоціації. Асоційований член має право відвідувати усі заходи, що проводяться Асоціацією.

Членство в Асоціації є фіксованим. Засновники Асоціації стають її членами з моменту створення Асоціації. Реєстр членів Асоціації веде Правління. Заява про вступ до Асоціації вважається згодою на збір, зберігання та використання персональних даних в обсязі, необхідному для обліку членів Асоціації та організаційного забезпечення її діяльності.

Підставами виключення члена з Асоціації є:

• систематичне або одноразове грубе порушення членом статуту Асоціації;
• умисне невиконання рішень органів Асоціації;
• вчинення діянь, які підривають авторитет Асоціації;
• виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;
• поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Асоціації або її членів;
• несплата членських внесків протягом більше як двох місяців після настання строку сплати.

Питання про виключення члена з Асоціації може ініціювати не менше 5 членів Асоціації або Президент Асоціації. Рішення про виключення члена з Асоціації приймається Правлінням Асоціації після отримання пояснень особи, щодо якої розглядається питання про виключення. Небажання надати пояснення або неявка на засідання Правління не перешкоджають розгляду питання про виключення.

Вихід члена з Асоціації відбувається за його особистою письмовою заявою. Членство припиняється з моменту вручення заяви про вихід Правлінню Асоціації, в тому числі засобами електронного або поштового зв’язку.

Ви можете обрати одну з наступних можливостей членства в Асоціації і стати:

Дійсним членом Асоціації (включає надання особистої дисконтної картки, повного доступу до баз даних та навчальних матеріалів Асоціації, суттєвих знижок на всі заходи, що проводяться Асоціацією тощо)
Асоційованим членом Асоціації (не передбачає надання додаткових привілеїв для дійсних членів Асоціації)

Розміри вступних внесків:

• Для Дійсних членів розмір на 2020 рік - 1000 грн.
• Для Асоційованих членів вступний внесок не передбачений.

Як я можу приєднатися?

Якщо ви бажаєте стати Дійсним або Асоційованим членом Асоціації, ви можете зробити це зараз за 3 простих кроки:

Ознайомитись з Установчими документами Асоціації;
заповнити реєстраційну форму в електронній формі;
• сплатити вступний внесок на рахунок асоціації (для Дійсного членства, реквізити надаються під час реєстрації)

Питання? Пропозиції? Зауваження? Ми завжди відкриті для зворотнього зв’язку