Умови та порядок вступу


ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ

Членство в Асоціації є індивідуальним. Членами Асоціації можуть бути повнолітні особи, які є працівниками контрактно-дослідницьких організацій (КДО), представниками спонсорів клінічних досліджень, співробітниками науково-дослідницьких центрів, іншими фахівцями галузі клінічних досліджень які визнають мету Асоціації та сприяють у реалізації її завдань.

Рішення про прийняття членів до Асоціації ухвалює Правління Асоціації на підставі особистої заяви кандидата. Правління має право відмовити у прийнятті кандидата до Асоціації без наведення мотивів.

У період між поданням заяви і до прийняття рішення про прийняття до Асоціації, особа має статус асоційованого члена Асоціації. Асоційований член має право відвідувати усі заходи, що проводяться Асоціацією.

Членство в Асоціації є фіксованим. Засновники Асоціації стають її членами з моменту створення Асоціації. Реєстр членів Асоціації веде Правління. Заява про вступ до Асоціації вважається згодою на збір, зберігання та використання персональних даних в обсязі, необхідному для обліку членів Асоціації та організаційного забезпечення її діяльності.

Підставами виключення члена з Асоціації є:

• систематичне або одноразове грубе порушення членом статуту Асоціації;
• умисне невиконання рішень органів Асоціації;
• вчинення діянь, які підривають авторитет Асоціації;
• виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;
• поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Асоціації або її членів;
• несплата членських внесків протягом більше як двох місяців після настання строку сплати.

Питання про виключення члена з Асоціації може ініціювати не менше 5 членів Асоціації або Президент Асоціації. Рішення про виключення члена з Асоціації приймається Правлінням Асоціації після отримання пояснень особи, щодо якої розглядається питання про виключення. Небажання надати пояснення або неявка на засідання Правління не перешкоджають розгляду питання про виключення.

Вихід члена з Асоціації відбувається за його особистою письмовою заявою. Членство припиняється з моменту вручення заяви про вихід Правлінню Асоціації, в тому числі засобами електронного або поштового зв’язку.

Ви можете обрати одну з наступних можливостей членства в Асоціації і стати:

Дійсним членом Асоціації
Асоційованим членом Асоціації (не передбачає надання додаткових привілеїв для дійсних членів Асоціації)

Розміри вступних внесків:

• Для Повних членів – без внесків у 2019, розмір на 2020 буде визначено найближчим часом.
• Для Асоційованих членів вступний внесок не передбачений.

Як я можу приєднатися?

Якщо ви бажаєте стати Дійсним або Асоційованим членом Асоціації, ви можете зробити це зараз за 2 простих кроки:

Ознайомитись з Установчими документами Асоціації;
заповнити реєстраційну форму в електронній формі;
• сплатити вступний внесок на рахунок асоціації (для Дійсного членства)

Питання? Пропозиції? Зауваження? Ми завжди відкриті для зворотнього зв’язку