Українська асоціація фахівців
клінічних досліджень


Наша місія

 

Головною метою Асоціації є сприяння професійній діяльності фахівців в галузі клінічних досліджень, забезпечення та захист спільних інтересів своїх членів; збільшення кількості та підвищенні якості клінічних досліджень, що проводяться в Україні.

Основними напрямами діяльності Асоціації є:

1. Фахове інформування та популяризація клінічних досліджень у суспільстві; надання консалтингової допомоги всім зацікавленим.
2. Розробка навчальних програм підготовки кадрів задіяних у проведенні клі- нічних досліджень, а також стандартів визначення професійного рівня та шляхів його підвищення.
3. Налагодження зв’язків між всіма учасниками, залученими до процесу про- ведення клінічного дослідження: від пацієнта до спонсора.
4. Взаємодія з регуляторними органами та органами державної виконавчої влади з метою формування стратегії розвитку та оптимізації законодавства щодо клінічних досліджень.
5. Розвиток міжнародних зв’язків, розкриття потенціалу України щодо проведення клінічних досліджень.